Livestream

September 1

Wednesday, September 1st
Girls INT 1 at 5:00 pm vs. PUNB
Girls JV1 at 6:15 pm vs. PUNB

September 3

Friday, September 3rd
Girls INT 1 5:00 pm vs. IOLR
Girls JV 6:15 pm vs. MPI

September 4

Saturday, September 4th
Girls INT 1 9:00 am vs. KSKB
Girls INT 1 10:15 am KSKB vs. MPI
Girls INT 1 11:30 am vs. MPI

September 8

Wednesday, September 8th
Girls JV 6:00 pm vs. KSKB

September 10

Friday, September 10th
Girls JV 6:00 pm vs. IOLR

September 11

Saturday, September 11th
Girls INT 2 9:00 am vs. PUN
Girls INT 2 10:15 am PUN vs. MPI
Girls INT 2 11:30 am vs. MPI

September 18

Saturday, September 18th
Girls INT 2 9:00 am vs. LJA
Girls INT 2 10:15 am SHA vs. LJA
Girls INT 2 11:30 am vs. SHA
Girls INT 1 12:45 pm vs. IOLB

September 21

Tuesday, September 21

Girls V 6:00 pm vs. ULS

September 24

Friday, September 24
Girls JV 1 6:00 pm vs. IOLB

October 1

October 1st

Girls V 6:00 pm vs. DMS

October 12

Tuesday, October 12
Girls V 6:00 pm vs. HAN

October 15

Friday, October 15
Girls V 6:00 pm vs. IOL 1AA

See other ILH school Livestreams

@hbaathletics